CondenCide - čištění a desinfekce výparníku (vnitřní jednotky) klimatizace

S desinfekční látkou QX-60, která zabíjí 99,9% bakterií a plísní během 60 sekund. Zlepšuje energetickou účinnost a kvalitu vzduchu v místnosti. Schváleno pro čerpadla kondenzátu Aspen Pumps a pro další významné výrobce čerpadel kond

Cena s DPH 2 240,00 Kč
Cena bez DPH 1 851,24 Kč
Běžná cena 2 635,00 Kč
Ušetříte 15%
skladem
množství 
 
 
KLIMATIZACE: Baxx
Kód: 2004
Záruka:
Výrobce:
 
 

CondenCide

CondenCide- čistič vzduchových kondenzátorů

Návod na použití

1. Prostudujte si pečlivě tento text. Produkt CondenCide je koncentrát a ředí se v poměru 1 díl CondenCide a 4 díly vody. Po naředění vznikne přípravek RTU- Condenser Cleaner.

2. Budete pracovat s chemikálií. Pred začátkem práce pečlivě posuďte všechna možná rizika poškození zdraví, potravin a předmetů v okolí. Při manipulaci s látkou používejte ochranné rukavice, brýle nebo obličejový štít. Při práci nejezte a nekuřte. 

3. Po dohodě se zákazníkem vypněte chladící nebo klimatizační zařízení. Přesvědčte se, že se během čištění nemohou samovolně rozeběhnout ventilátory vzduchového kondenzátoru.

4. Potřebný materiál:
CondenCIde koncentrát, čistá užitková voda
Ruční nebo tlakový sprej na vodu o objemu cca 5l.
Bezpečnostní oděv, pláštenku, rukavice , ochranné brýle nebo obličejový štít podle místa a druhu prováděné práce.

5. Ne elektrické vypínače pověste výstražné tabulky.

6. Než začnete s čištěním, odstraňte hrubé nečistoty (listy stromů, papíry atd) přilepené na lamelách. Množství čistící látky je závislé na znečištění lamel výměníku. Normální množství čistící látky stačí pro bežné znečištění jednoho výměníku . Čistící prostředek nastřikujte mezi lamely. Pri nastřikování čistící látky muže způsobovat problémy vítr nebo průvan. Čistící roztok začnete nastřikovat z jednoho rohu výměníku.

7. Ve všech případech by měla být doba působení čistící látky cca 5 – 10 minut podle síly znečištění. Po této době by mělo dojít k uvolnění nečistot mezi lamelami výměníku. Čistící proces je účinejší, pokud je kondenzátor vlažný.

8. U kondenzátorů ve tvaru "V" a u kondenzátorů s výměníkem ve svislé poloze začínejte s čištěním u dolního okraje kondenzátoru a postupujte směrem vzhůhu. Pokud jsou lamely velmi silně znečištěny a nástřik čistící kapaliny ze strany výměníku není moc účinný, demontujte ventilátory a nastřikujte čistící kapalinu ve směru od ventilátorů.

9. U kondenzátoru s vodorovným výměníkem nastřikujte čistící kapalinu ze spodu. Pro ulehčení nástřiku můžete krátce zapnout ventilátory kondenzátoru a využít proudu vzduchu k zanesení čistící kapaliny mezi lamely.

10. V průběhu čištění kondenzátoru může dojít k postříkání krytiny střechy, nebo plochy, na které je kondenzátor postaven. Po ukončení čištění spláchněte zbytky čistícího roztoku a odstraněné nečistoty do odpadu. Věnujte zvýšenou pozornost možnosti uklouznutí na kluzké a mokrém povrchu.

11. Po ukončeném čištění musí být výměníkový blok propláchnout tlakovem vody, aby se odstranily zbytky uvolněných nečistot mezi lamelami. Propláchovací voda, která vytéká z prostoru mezi lamelami není nebezpeččná svému okolí ani přírodě.

12. Pro zvýšení odolnosti lamel výměníku proti znečištění zejména ve městech, můžete lamely vystříkat speciálním akrylátovým lakem ProTect.

13. Vyprázdněné obaly vypláchněte vodou a po vypláchnutí mohou být předány k běžné ekologické likvidaci jako plasty. Nejedná se o nebezpečné obaly.

14. Pro čištění vzduchových kondenzátorů znečištěných mastnotami nepoužívejte CondenCide, ale speciální odstraňovač mastnoty Grease Gobbler nebo HydroKleen.

Tento pracovní postup byl vypracován podle nejlepších zkušeností výrobce a předpokládá, že manipulaci s chladícím , nebo klimatizacním zařízením bude provádět servisní mechanik chladících zařízení. Výrobce ani dovozce neručí za škody na majetku a nebo zdraví, které vzniknou nesprávným použitím čistícího prostředku a nebo neodbornou manipulací s chladícím , nebo klimatizačním zařízením.