EasyCare - čištění a desinfekce výparníku (vnitřní jednotky) klimatizace

Zabíjí bakterie, plísně a viry, zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti. Nejjednodušší způsob použití ve spreji.

Cena s DPH 540,00 Kč
Cena bez DPH 446,28 Kč
Běžná cena 560,00 Kč
Ušetříte 4%
skladem
množství 
 
 
KLIMATIZACE: Čistící a desinfekční prostředky
Kód: 63589
Záruka:
Výrobce:
 
 

Easy Care Sprey

(Easy Care- čistič výparníku ve spreji)

Návod na použití

1. Prostudujte si pečlivě tento text. Produkt Easy Care Sprey je čistič výparníku a desinfekce ve spreji, je připraven k použití a neředí se. Je určen pro malé vzduchové kondenzátory klimatizací a nebo chladících zarízení.


2. Budete pracovat s chemikálií. Pred začátkem práce pečlivě posuďte všechna možná rizika poškození zdraví, potravin a předmetů v okolí. Pri manipulaci s látkou používejte ochranné rukavice, brýle nebo obličejový štít. Pri práci nejezte a nekuřte. Hnací plyn spreje je horlavý.


3. Po dohodě se zákazníkem vypněte chladící nebo klimatizační zařízení. Presvědčte se, že se během čištění nemohou samovolně rozeběhnout ventilátory výparníku.


4. Potřebný material:
Easy Care Spey
Rucní nebo tlakový sprej na vodu o objemu cca 5l.
Bezpečnostní oděv, pláštenku, rukavice , ochranné brýle nebo oblicejový štít podle místa a druhu provádené práce.


5. Než začnete s cištěním, odstraňte hrubé nečistoty (, papíry atd) prilepené na lamelách ,Množství čistící látky je závislé na znecičtění lamel výměníku. Normální množství čistící látky stačí pro bežné znečištění jednoho výměníku . Čistící prostředek nastřikujte mezi lamely. Pri nastřikování čistící látky muže způsobovat problémy vítr nebo pruvan. Čistící roztok začnete nastřikovat z jednoho rohu výměníku.


6. Ve všech případech by měla být doba působení čistící látky cca 5 – 10 minut podle síly znečištění. Po této době by mělo dojít k uvolnění nečistot mezi lamelami výměníku. Čistící proces je účinejší, pokud je výparník vlažný.


7. V pruběhu čištění výparníku muže dojít k postříkání podlahy v místnosti a nebo předmetů, které se nacházejí v blízkosti čištěného výparníku. Po ukončení čištění spláchněte zbytky čistícího roztoku a odstraněné nečistoty do odpadu. Věnujte zvýšenou bezpečnost možnosti uklouznutí na kluzkém a mokrém povrchu.

8. Po ukončeném čištění musí být výměníkový blok propláchnut tlakovou vodou, aby se odstranily zbytky uvolnených nečistot mezi lamelami. Proplachovací voda, která vytéká z prostoru mezi lamelami není nebezpečná svému okolí ani přírode.

9. Pro zvýšení odolnosti lamel výměníku proti znešištěení zejména ve městech, mužete lamely vystříkat speciálním akrylátovým lakem Easy Coat, nebo ProTect.


10. Vyprázdnené obaly odevzdejte k likvidaci jako prázdné obaly od spreju.

Tento pracovní postup byl vypracován podle nejlepších zkušeností výrobce a předpokládá, že manipulaci s chladícím , nebo klimatizacním zařízením bude provádět servisní mechanik chladících zařízení. Výrobce ani dovozce neručí za škody na majetku a nebo zdraví, které vzniknou nesprávným použitím čistícího prostředku a nebo neodbornou manipulací s chladícím , nebo klimatizačním zařízením.