EasyFoam - Pro velmi znečištěné vzduchové kondenzátory (venkovní jednotky) klimatizace

Pěnový čistič vzduchových kondenzátorů. Snižuje energetickou náročnost. Vysoce účinný aerosol ve spreji.

Cena s DPH 540,00 Kč
Cena bez DPH 446,28 Kč
Běžná cena 695,00 Kč
Ušetříte 22%
skladem
množství 
 
 
KLIMATIZACE: Čistící a desinfekční prostředky
Kód: 63590
Záruka:
Výrobce:
 
 

Easy Foam Sprey

(Easy Foam- čistič kondenzátorů ve spreji)

Návod na použití

1. Prostudujte si pečlivě bezpečnostní list. Produkt Easy Foam Sprey je čistič kondenzátorů ve spreji, je připraven k použití a neředí se. Je určen pro malé vzduchové kondenzátory klimatizací a nebo chladících zařízení. Při čištění vzniká hustá pěna. 

2. Budete pracovat s chemikálií. před začátkem práce pečlivě posuďte všechna možná rizika poškození zdraví, potravin a předmětů v okolí. Při manipulaci s látkou používejte ochranné rukavice, brýle nebo obličejový štít. Při práci nejezte a nekuřte. Hnací plyn spreje je hořlavý. 

3. Po dohodě se zákazníkem vypněte chladící nebo klimatizační zařízení. Přesvědčte se, že se během čištění nemohou samovolně rozběhnout ventilátory vzduchového kondenzátoru.

4. Potřebný materiál: 

Easy Foam Sprey

Ruční nebo tlakový sprej na vodu o objemu cca 5l

Bezpečnostní oděv, pláštěnku, rukacive, ochranné brýle nebo obličejový štít podle místa a druhu prováděné práce.

5. Na elektrické vypínače pověste výstražné tabulky.

6. Než začnete s čištěním, odstraňte hrubé nečistoty (listy stromů, papíry atd.) přilepené na lamelách. množství čistící látky je závislé na znečištění lamel výměníku. Normální množství čistící látky stačí pro bežné znečištění jednoho výměníku. Čistící prostředek nastřikujte mezi lamely. Při nastřikování čistící látky může způsobovat problémy vítr nebo průvan. Čistící roztok začněte nastřikovat z jednoho rohu výměníku.

7. Ve všech případech by měla být doba působení čistící látky cca 5-10 minut podle síly znečištění. Po této době by mělo dojít k uvolnění nečistot mezi lamelami výměníku. Čistící proces je účinější, pokud je kondenzátor nebo výměník vlažný.

8. V průběhu čištění kondenzátoru může dojít k postříkání krytiny střechy, nebo plochy, na které je kondenzátor postaven. po ukončení čištění spláchněte zbytky čistícího roztoku a odstraněné nečistoty do odpadu. Věnujte zvýšenou pozornost možnosti uklouznutí na kluzké a mokrém povrchu.

9. Po ukončeném čištění musí být výměníkový blok propláchnout tlakovem vody, aby se odstranily zbytky uvolněných nečistot mezi lamelami. Propláchovací voda, která vytéká z prostoru mezi lamelami není nebezpeččná svému okolí ani přírodě.

10. Pro zvýšení odolnosti lamel výměníku proti znečištění zejména ve městech, můžete lamely vystříkat speciálním akrylátovým lakem Easy Coat.

11. Vyprázdněné obaly odevzdejte k likvidaci jako prázdné obaly od sprejů. 

12. Pro čištění vzduchových kondenzátorů znečištěných mastnotami nepoužívejte EasyFoam, ale speciální odstraňovač mastnoty Grease Gobbler.

Tento pracovní postup byl vypracován podle nejlepších zkušeností výrobce a předpokládá, že manipulaci s chladícím , nebo klimatizacním zařízením bude provádět servisní mechanik chladících zařízení. Výrobce ani dovozce neručí za škody na majetku a nebo zdraví, které vzniknou nesprávným použitím čistícího prostředku a nebo neodbornou manipulací s chladícím , nebo klimatizačním zařízením.