RTU Evaporator Cleaner - čištění a desinfekce výparníku 1l

Odstraňuje prach, sliz a další nečistoty z výparníku. Zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti. Připraveno k použití v ručním rozstřikovači.

Cena s DPH 600,00 Kč
Cena bez DPH 495,87 Kč
Běžná cena 653,40 Kč
Ušetříte 8%
skladem
množství 
 
 
KLIMATIZACE: Čistící a desinfekční prostředky
Kód: 63596
Záruka:
Výrobce:
 
 

RTU Evaporator Cleaner

(RTU čistič výparníků)

Návod na použití 

1. Prostudujte si pečlivě tento text. Produkty RTU jsou připraveny k použití z výroby a neředí se.

2. Budete pracovat s chemikálií. před začátkem práce pečlivě posuďte všechna možná rizika poškození zdraví, potravin a předmětů v okolí. Při manipulaci s látkou používejte ochranné rukavice, brýle nebo obličejový štít. Při práci nejezte a nekuřte. Hnací plyn spreje je hořlavý. 

3. Po dohodě se zákazníkem vypněte chladící nebo klimatizační zařízení. Přesvědčte se, že se během čištění nemohou samovolně rozběhnout ventilátory čištěného výparníku.

4. Potřebný materiál: 

RTU čistič odle druhu prováděné práce

Ruční nebo tlakový sprej na vodu o objemu cca 5l

Bezpečnostní oděv, pláštěnku, rukacive, ochranné brýle nebo obličejový štít podle místa a druhu prováděné práce.

5. Na elektrické vypínače pověste výstražné tabulky.

6. Než začnete s čištěním, odstraňte hrubé nečistoty (listy stromů, papíry atd.) přilepené na lamelách. Množství čistící látky je závislé na znečištění lamel výměníku. Normální množství čistící látky stačí pro bežné znečištění jednoho výměníku. Čistící prostředek nastřikujte mezi lamely. Při nastřikování čistící látky může způsobovat problémy vítr nebo průvan.

7. Pokud provádíte čištění výparníku se svislým výměníkem začněte čištění ve spodní části výměníku a pokračujte směrem nahoru. Čištění lamel se normálně provádí z přední části výměníku. Pokud čištění z přední strany opakovaně nepřináší uspokojivého výsledku, proveďte demontáž ventilátorů a čištění provádějte ze zadní strany ve směru od ventilátorů až odstraníte veškeré nečistoty.

8. Při čištění kazetových výparníků klimatizace můžete nastřikovat čistící roztok z horní části výměníku. Čistící roztok začněte nastřikovat z jednoho rohu výměníku.

9. Ve všech případech by měla být doba působení čistící látky cca 5-10 minut podle síly znečištění. Po této době by mělo dojít k uvolnění nečistot mezi lamelami výměníku. Čistící proces je účinější, pokud je výparník vlažný.

10. V průběhu čištění kondenzátoru může dojít k postříkání krytiny střechy, nebo plochy, na které je kondenzátor postaven. Po ukončení čištění spláchněte zbytky čistícího roztoku a odstraněné nečistoty do odpadu. Věnujte zvýšenou pozornost možnosti uklouznutí na kluzké a mokrém povrchu.

11.Po ukončeném čištění musí být výměníkový blok propláchnout tlakovem vody, aby se odstranily zbytky uvolněných nečistot mezi lamelami. Propláchovací voda, která vytéká z prostoru mezi lamelami není nebezpeččná svému okolí ani přírodě.

12. po odkapání zbytků proplachovací vody můžete nazpět namontovat ventilátory a spustit chod chladícího nebo klimatizačního zařízení. Pro zvýšení odolnosti lamel výměníku proti znečištění, můžete lamely vystříkat speciálním akrylátovým lakem.

13. vyprázdněné obaly vypláchněte vodou a po vypláchnutí mohou být předány k běžné ekologické likvidaci jako plasty. Nejedná se o nebezpečné obaly.

14. Pro čištění výparníku klimatizaci v kancelářích a bytech a výparníků chladícího nábytku používejte přípravek RTU Coil Cleaner and Desinfectant, který zároveň desinfikuje lamely výparníku.

Tento pracovní postup byl vypracován podle nejlepších zkušeností výrobce a předpokládá, že manipulaci s chladícím , nebo klimatizacním zařízením bude provádět servisní mechanik chladících zařízení. Výrobce ani dovozce neručí za škody na majetku a nebo zdraví, které vzniknou nesprávným použitím čistícího prostředku a nebo neodbornou manipulací s chladícím , nebo klimatizačním zařízením.