Servis

Servis klimatizací

Nabízíme našim klientům pravidelný a dlouhodobý servis na klimatizace, který předchází závadám a je základem dlouhodobého a bezproblémového chodu zařízení. Dále zajišťujeme opravy značkových klimatizací např. Panasonic, Toshiba, Samsung, LG, Mitsubishi, Daikin, Midea.

Po naších negativních zkušenostech s neznačkovými klimatizacemi různých obchodních řetězců se od těch jednotek distancujeme, protože se jedná o zařízení  s nízkou životností  díky neznačkovým komponentům, kdy jejich opravy několika násobně převyšují původní pořizovací náklady. Z těchto důvodů doporučujeme svým klientům nákup značkových klimatizací z osvědčených komponentů, kterými jsou především kompresor a řídící elektronika. Značkové komponenty jsou i zárukou snížení rizika za případné opravy způsobené sníženou  nekvalitními komponenty klimatizace.

V oblasti servisu a montáže se na nás můžete s důvěrou obrátit a opřít se o naše dlouhodobé zkušenosti garantované i naším certifikátem ČSN EN ISO 9001:2016.

Závady a odstranění

Základní popis nejčastějších závad a jejich odstranění si dovolujeme níže popsat:

1. Klimatizace nejde zapnout
Zkontrolovat zapnutý jistič přívodu elektro popřípadě zásuvkového okruhu. Na klimatizaci by měla být indikace napájení elektro pomocí LED diod (operation). Zkontrolovat popřípadě vyměnit baterie v dálkovém ovladači. Pokud jsou obě podmínky splněny a klimatizace nejde stále zapnout tak je nutné volat odborný servis.

2. Z vnitřní jednotky teče voda
Je ucpaný nebo poškozený odvod kondenzátu, který je nutno odborně vyčistit – opravit. Nebo došlo k poškození čerpadla pro odvod kondenzátu, nutno volata odborný servis.

3. Vnitřní jednotka fouká ale nechladí
Zkontrolovat, zda je nastaven režim chlazení. Mohlo dojít k úniku chladiva a je nutné volat odborný servis a nebo je silně znečištěn výměník vnitřní a venkovní jednotky na nedochází k předávání tepla (chladu). Pro vyčištění je nutno volat odborný servis.

4. Vnitřní jednotka je obalena ledem v režimu chlazení LÉTO
Došlo k zanesení filtru (výměníku) vnitřní jednotky, který je nutno vyčistit. Dále mohlo dojít k mikro úniku chladiva což vede k poklesu teploty (tlaku) v chladivovém okruhu a následnému namrzání (nutno volat odborný servis).

5. Vnitřní jednotka je obalena ledem v režimu chlazení ZIMA a přechodné období 
Venkovní teplota vzduchu poklesla pod + 5 °C a u klimatizace není nebo nefunguje souprava pro zimní provoz. Nutno volat odborný servis.

6. Venkovní jednotka je v režimu topení obalena ledem 
Venkovní teplota vzduchu poklesla pod  -5 °C a může být zvýšená vlhkost vzduchu. Klimatizace v tomto případě již nedokáže účinně odebírat teplo z venkovního vzduchu a zajišťovat pravidelné odtávání. V takovém případě již běžnou klimatizaci so on off kompresorem nelze použít a je nutné pro topení v zimním odborný používat invertní klimatizace.

7. Klimatizace vyhazuje elektro jištění 
Došlo k poškození elektroinstalace nebo k zadření kompresoru a je nutno volat odborný servis.

8. Hlučná vnitřní nebo venkovní jednotka 
Došlo k uvolnění některé z rotačních částí, nutno volat odborný servis.

9. Vnitřní jednotka zapáchá 
Špatný odvod kondenzátu, který je nutno odborně vyčistit včetně dezinfekce kondenzátní vaničky ve vnitřní jednotce.

10. Připojovací ventily na venkovní jednotce jsou obalené ledem a mastné. 
Došlo k úniku chladiva, což vede k námraze a je nutno volat co nejdříve odborný servis.

Nahlášení závady

Nahlášení závady nebo požadavek na servis můžete provést telefonicky na čísle 774-176-507 nebo písemně emailem na adresu servis@baxx.cz .

Písemná žádost o servis je praktičtější, protože zde můžete uvést výrobce a typ klimatizace, zda je nebo není v záruce, popsat vaše problémy, případně jméno montážní firmy, pokud jsme ji neinstalovali my.

Ceník

Pravidelný servis - (nejčastěji roční prohlídka, dle množství chladiva v systému). Podmínka pro splnění podmínek záruky všech výrobců !

Splitová klimatizace - 1:1 - (1 venkovní a 1 vnitřní jednotka) - 1.750 Kč bez DPH

Multisplitová klimatizace - 1:2 - (1 venkovní a 2 vnitřní jednotky) - 1.990 Kč bez DPH

                                       1:3 - (1 venkovní a 3 vnitřní jednotky) - 2.240 Kč bez DPH

                                       1:4 - (1 venkovní a 4 vnitřní jednotky) - 2.490 Kč bez DPH

Doprava                                                                                            13 Kč/km bez DPH

Pozáruční opravy a servis 

ostatní práce jsou účtování v hodinové sazbě                                  850,- Kč/hod/osobu

Ceny náhradních dílů a spotřebovaných materiálů se účtují samostatně.

Všechny oprávněné reklamace jsou řešeny na naše náklady a pro zákazníka jsou samozřejmě zdarma.

V případě, že budeme realizovat zásah servisního týmu v rámci nahlášené reklamace, která bude následně vyhodnocena jako bezdůvodná, účtujeme tyto práce stejně jako pozáruční servis.